Slite.

Den 1 dec.
I går
föreläste lektor T. Nyström, Visby, om intryck från en resa i Estland. Tidningen har redan förut redogjort för innehållet i detta föredrag, när det hölls i Visby, varför vi här endast inskränka oss att konstatera att den synnerligen intressanta förelåsningen fångade publikens intresse, vilken efter föreläsningens slut visade sin tacksamhet genom varma applåder.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281