Flaskpost från Deutsche Seewarte.

Den 28 nov. hittade hr Edvard Sandgren, Gustafs, en flaskpost vid Sandhamn i Fröjel. Flaskposten var utsänd av Deutsche Seewarte och hade utkastats från ångfartyget Luleälv, kaptan H. de Burh, den 11 nov. på 58 gr. 22,5 min, nordlig bredd och 18 gr. 40 min. ostlig längd, då fartyget befann sig på resa från Gävle till Hamburg. Vinden var vid tillfället ONO, styrka 2.
Den angivna platsen är belägen c:a 15 distansminuter rakt väster om Gotska Sandön aller på höjdan av denna och nästan rakt norr om Hallshuk: på Gotland. Flaskan har alltså, förutsatt att den hittades samma dag dan drev i land, drivit närmare 70 distansminuter på 17 dagar.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 December 1934
N:r 282