Att vår käre make och fader Karl Oscar Boström stilla och lugnt avled idag i sitt 79 levnadsår; innerligt sörjd av oss, släkt och vänner. Visby den 4 dec. 1934.
Anna Boström.
Ernfrid och Gulli Boström.
Fanny. Lennart. Harry. Dagny.

Sv. ps. 491. v. 2.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284