Vår Lars Esaias Hammarström avled fridfullt i dag, nära 88 år, innerligt sörjd och saknad av barn och barnbarn, släkt och många vänner.
Fröjel den 4 dec. 1934.
Ester och Karl Lövgren. f. Hammarström.

Jag vet ej, vilken dag blir sist, men döden kommer lika visst.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284