Att Herren Gud i sitt allvisa råd hädankallat vår moder och syster Elin Kyllander, som hastigt avlad vid Norrbys Hall den 4 december kl. 10 f. m. I sitt 61:te levnadsår, sörjd och saknad ev oss, barnbarn, släkt och en talrik vänkrets, tillkännagives härmed. Norrvange i Lärbro 5 dec. 1934.
Ester och John Herlitz.
Börje. Majbritt.

Psalm 847, 2 vers.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284