Visby livräddningsstation.

Personalen vid Visby livräddningsstation består från den 1 januari 1935 av lotsförman C. G. A. Harding, uppsyningsman, samt förre båtstyraren E. G. Samuelsson, förre roddarna K. G. V. Harding, N. S. Karlsson och G. E. Karlsson, biträden. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284