texaco-80-talet.jpg

Gothem fick ingen kollekt.

Stockholm, 5 dec. (TT. Spec.) Regeringen har avslagit Gothems församlings framställning om upptagande av en kollekt i rikets alla kyrkor till förmån för restaureringen av församlingens kyrka.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284