Flyganfall på Karlskrona.

I förmiddags, närmare bestämt mellan kl. 11 och 12, anlände nio svenska flygvapnets flygbåtar till Fårösund. Från Hägerns anlände 6 maskiner under befäl av löjtnant Westring, och från Karlskrona komme 3 maskiner under befäl av löjtnant Ljungberg. Karlskronamaskinerna gjorde några lovar över staden innan de fortsatte färden till Fårösund. Med Hägernäsgruppen följde chef en för II flygkåren på Hägerns, kommendörkapten Enell, som leder den övning, På vilken samtliga maskiner nu äro ute. Han fortsatte kl. 1 med en maskin till Karlskrona.
Samtliga maskiner ställdes i Fårösund under löjtnant Westrings befäl och beräknas om vädret är gynnsamt kunna starta i morgon bittida vid 5-tiden för att i dagningen anfalla Karlskrona. Det gäller sålunda i morgon bleka allvaret för Karlskrona örlogsstations försvar. Den personal, som i dag anlänt till Fårösund utgöres av sammanlagt åtti officerare, fyra underofficerare och 15 man, varav nio man kommit landvägen för att fungera som servicemanskap vid flygstationen. Från Karlskrona återvända Hägernäsplanen direkt till förläggningen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284