A.-B. Lindströms Skoaffär
Adelsgatan 27. Tel. 754.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284