Maria Bergström.
Adelsgatan 5. Tel. 346.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284