Parkeringsförhållandena i staden

komma att diskuteras vid ett allmänt sammanträde med Gotlands motorförening på Stadshotellet nu på söndag kl. 6,30 e. m. Diskussionen inledes med ett anförande av kapten Nils Borg. Vidare förekommer prisutdelning från orientertngstävliagen och efter sammanträdet hålles som vanligt samkväm.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284