angfartyget_hansa-1899.jpg

Vid auktion i dag

i Burs ha försålts 136 kbm. timmerskog och 10 kbm, vedskog; ur ecklesiastika boställenas bestånd i Burs och Stånga, varvid medelpriset höll sig vid 12:10 kr. per kbm. Högsta budet som avgavs för timmerskogen var 14 kr. kbm.
Auktionen hade rönt en mycket livlig tillslutning.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1934
N:r 284