040528-tindtadebadplats.jpg

På sin 73-årsdag

i går blev allas vän, den glade skämtaren Ossian Enggvist, alias Rosenknoppen, föremål för hjärtliga hyllningar. Det goda hjärtat krånglar väl litet smått ibland, men humöret är alltjämt lika prima, och han fira, de sin högtidsdag god och glad och nöjd med världen. Odd Fellawlogen S:t Klemens översända en ståtlig blomsteruppsats och från frimurarebröderna anlände en hyllning form av ett i hjärtliga ordalag hållet telegram från konsul Björkandel. De gamla kamraterna i posten sände blommor, — i dag har f. ö. jubilaren jämt göra med att vattna och ordna gårdagens rika blomsterskörd, som fyllde bostaden. Inalles ingingoomkring 35 telegram under dagens etapp. Några vänner bringade på eftermiddagen personligen sin hyllning, då 75-åringen också blev vederbörligen avhurrad och tillönskad ännu många år av lycka och trevnad.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285