Indragning av två kvastprickar.

Lotsstyrelsen har bestämt, att vid vårutprickningen nästa år skola två kvastprickar vid inloppet till Vallevik indragas. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1934
N:r 285