Auktion i Hörsne.

Tisdagen den 11 dec. kl. 11 f. m. låter Karl Jacobsson, Norrbys genom offentlig auktion försälja, Kreatur: 2 st. till våren tamstora stutar, 2 kor, därav en till slakt, 2 kvigor, i 2:dra året, Uteade: Keniskorn, Ligovo-havre, Humleluzorn, Fodersäd, Birgitta-potatis, foderbetor, betmassa.
Ved: c:a 900 kbm. ek-, alm-, tvet-, flo- och grenved. Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1935, eller vid anfordran.
Roma i dec. 1934.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286