Auktion i Lärbro.

Lördagen den 15 dec. kl. 11 f. m. låter William Pettersson, Kejlungs till följe fastighetens försäljning genom offentlig auktion avyttra:
Kreatur: 2 hästar, ato och vallack, 13 år, stoföl, 5 mjölkkor, en tjur, 2 gödsvin, 6 lamm, 40 höns, gäss. Maskiner och redskap: arbetsvagnar, lastdragare, åkvagn, kälkrack, arbetskälkar, enbetskälkar, åksläde, en ny; 17 billars, Västerås såningsmaskin, ½ i dito, ½ i slåttermaskin. Hästräfsa, Cambridgevält, hackelsemaskin, rovskärare, 2 fjäderharvar, slätharv, foderhäckar, sättare, vänd- och spetsplogar, häst- och skjuthacka, ½ i frösåningsmaskin, decimalvåg med vikter, gödselbing med vagn, 2 par selar, därav ett par åkselar, bjällerremmar, vagnslyktor, fall, dragkärra, 3 st. transportflaskor, tjuder, handredskap, snickarevirke m. m. Spannmål: Vete, råg, havre och blandsäd
Inre: imperialsäng med resårmadrass, salsbord med skivor, 2 fallbord, satsspegel, taklampa, 2 symaskiner, byrå, drickskärl, köttina, bunnar, och baljor, mangel, nya gångmattor; m. m.
Betalningsanstånd för godkände köpare till 1 sept. 1935 eller vid anfordran.
Äganderätten till inropad vara förbehållen tills densamma är till fullo betald.
Roma i dec. 1934.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286