Tillkännagives att vår käre pappa Anton Alfred Bergström lugnt och stilla avled torsdagen den 6 dec. efter ett långt lidande i en ålder av 62 år, 3 mån. och 8 dagar; lämnande oss, barnbarn, släkt och vänner i namnlös sorg och saknad.
Storugns i Lärbro den 7 dec, 1934.
Oskar. Lennart.
Hedvig och Knut Lindgren.
Berta och Karl Lindquist.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286