Lösöreauktion i Sanda.

Måndagen den 17 innevarande december kl: 11 f. m. låter hemmansägaren Gustav Holmqvist, Övide i Sanda, försälja
4 st. mjölkkor i kalvställning, 4 kvigor, därav 2 dräktiga, 1 hackelsemaskin, 1 ratfruktsskärare, arbetskälkar, 1 par arbetssolar och 500 kg. utsädeskorn.
Betalning skall erläggas den 1 juni 1935 eller vid anfordran. Agando- rätten till försåld vara förbohållos tills likvid erhållits.
Klintehamn den 6 december 1984.
Justus Jakobson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286