Till fullmäktige arméns pensionskassa

ha utsetts bl. a. generalmajor O. G. Thörnell, överste H. Malmberg och major C. Björkman.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286