Hur förfara med förlorad lästid vid läroverket?

Rektorn vid högre allmänna läroverket i Visby Henrik Jörlander förfrågar aig hos skolöverstyrelsen, huruvida den förlorade lästiden för ringarna L IV och R IV, i vilka all undervisning på grund av ett fall av barnförlamning varit inställd under tiden 26 november-1 december, skall ersättas, exempelvis genom att ringarna tilldelas ett mindre antal lovdagar än övriga klasser, genom minskning av den sedvanliga ledigheten omedelbart före studentskrivningarna eller på annat sätt. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286