Sjuttiofem år

fyller på måndag änkefru Selma Lithberg, numera bosatt i Kräklingbo.
Selma Lithbergs namn har em mycket god klang inom hemslöjdens område, där hon gjort en insats av betydande mått, och detta innan hemslöjdsarbetet ännu var så uppskattat, som det nu är. I synnerhet har hon varit en gotländsk damastväverska av rang, som också hemfört utmärkelser vid utställningar såväl här på Gotland som i Stockholm. Vid folkhögskolan i Hemse har hon medverkat som instruktris vid planläggningen av vävnadsundervisningen.
Fru Lithberg är född vid Hejdeby i Kräklingbo och dotter till fanjunkraren J. P. Österberg. Hon ingick äktenskap med folkskollärarna Oskar Lithberg och var sedan bosatt i Vall, samt under de senaste åran efter makens avskedstagande i Visby. Efter hans död har hon flyttat till sin dotter i Kräklingbo. En svår sorg har helt nyligen drabbat henne genom sonens, professor Nils Lithbergs, frånfälle, men bon uppnår dock sin 75-årsålder med jämförelsevis god vigör.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286