Visby rätta mantalsskrivningsorten.

Regeringsrätten har ogillat av Tingstäde sockens kommunalnämnd anförda besvär över, att kammarrätten förklarat Visby stad framför kommunen vara rätta mantalsskrivningsorten för år 1932 för tygförvaltaren Fredrik Samuel Engdahl. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1934
N:r 286