50,000 kr. lotterimedel till Gotlands fornvänner.

K. m:t har anvisat färeningen Gotlands fornvänner bidrag av lotterimedel med ytterligare 50,000 kr., att tilläggas föreningens avlöningsfond, som tillsammans med tidigare erhållna 100,000 kr. därigenom kommer att uppgå till 150,000 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287