Åkande postföring Visby—Lokrume?

Efter förslag av postmästaren Ivar Hallberg i Visby hemställer postdirektionen i östra distriktet hos generalpoststyrelsen, att gående lantbrevbäringen på linjen Västkinde—Lokrume måtte indragas, och att i stället måtte anordnas åkande lantbrevbäring med söckendagliga turer Visby—Bro—Lokrume. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287