Vägombyggnad Ekeby-Barlingbo.

Länsstyrelsen har förpliktat väghållningskyldige i norra häradet att låta utföra ombyggnadsarbete av vägen från Sandänden i Ekeby till Lillåkra i Barlingbo i huvudsaklig överensståmmelse med ett av vägingenjör H. Sellergren uppgjort förslag.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287