Intet postombud i Bläse.

Generalpoststyrelsen har f. n. lämnat utan bifall av ortsbor gjord ansökan om ökning av antalet turer vid lantbrevbäringslinjen Storugns—Fleringe kyrkby—Bläse från fyra till sex i veckan och om anställande av postombud i Bläse. Postdirektionen i östra distriktet hade avstyrkt ökning av turantalet men tillstyrkt anställande av postombud i Bläse. (H. B.)


Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287