Poststationen i Gotlandstofta.

Postdirektionen i östra distriktet tillstyrker på så sätt hos generalpoststyrelsen av poststationsföreståndaren i Gotlandstofta W. Nilsson gjord ansökan om fortsatt tjänstledighet under år 1931 att tjänstledighet beviljas längst till 1 juli 1935, varvid fru Ester Tofftén alltjämt skulle sköta sysslan. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287