Hellvi kommuns skollån tillstyrkt.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t en av Hellvi kommun gjord ansökan om rätt att för ombyggnad av skolhuset i Hellvi, upptaga ett 10-årigt amorteringslån å 5,000 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288