Idrott och sport.

Gute B både vann oeh förlorade.
Rubriken låter som en paradox, men då Gute B skulle spela mot A. 7 B i handbollsmatch i går i gymnastiksalen å Visborgs slätt, hade A. 7 icke fullt B-lag och kunde sålunda ej ställla upp. Gute fick alltså sin poäng gratis. I stället spelade Gute B mot »stora A-sjuan och förlorade med 7-17. Matchen AIK—VIF slöt med 20-14 till AIK.
Nästa söndag går sista matchen för hösten. B-lagsserietabellen för hösten ser ut som följer:

Gute B    4 3 1 0 45-18 7
AIK B    4 2 1 1 53-45 5
I. 18 B    4 2 0 2 50-49 4
A. 7 B    4 1 0 3 32-35 2
VIF B    4 1 0 3 27-60 2

Fälttävlan med befälspersonal
ur Gotlands trupper ägde rum den 6 dennes i trakten av Eskelhem och Hogrän. Denna fälttävlan är ett led i de serietävlingar, vilka årligen äga rum mellan I. 18 och A. 7, och omfattade tre tävlingsgrenar nämligen kartläsning från stationspunkt, målspaning och orienteringslöpning.
De tävlande äro uppdelade i fyra tävlingsgrupper: officerare, underofficerare, furirer och övrigt fast anställt manskap. Deltagarnas antal var tillsammans 124.
Den mest krävande grenen i ovannämda tävlan var orienteringslöpningen, varvid de tävlande hade att förflytta sig från Valda i Eskelhein. over vitsan kontrollstationer till Butors r Hogrän — en sammanlagd sträcka av 7 km. fårgelvägen.
Utom tävlan deltog militärbefälhavaren med stab i orienteringslöpningen och tillryggalade banan på 1 timme och 30 minuter. Längsta tiden, som användes av någon tävlande i orienteringslöpningen var 3 tim. 18 min.
Lokaler för omklädnad m. m. hade välvilligt ställts till förfogande dels vid starten av lantbrukaren Söderdahl i Valda och dels vid målet av lantbrukarna Larsson och Engström i Buters.
I de olika grupperna blevo de bästa resultaten i orienteringslöpningen följande:
Officerare:
1) Löjtnant Steffen, A. 7, 53 min.
2) Underlöjtnant Gårdman, I. 18, 56 min.
3) Löjtnant Leijonhufvud, A. 7, 57 min.

Underofficerare:
1) Musiksergeant Pettersson, I. 18, 59 min.
2) Sergeant Nyberg, I. 18, 60 min.
3) Sergeant Tallavist, I. 18, 65 min.

Furirer:
1) Furir 11/K Karlsson, I. 18, 60 min.
2) Furir 6/2 Andersson, A. 7, 65 min.
3) Furir 9/S Fridén, I.18. 68 min.

Övrigt manskap:
1) Konstapel 26/3 Lindqvist, A. 7, 54 min.
2) Konstapel 9/3 Nordberg, A. 7, 56 min.
3) Korpral 6/L Ebbsjö, I. 18, 57 min.

Resultaten i övriga tävlingsgrenar samt i tävlingen i sin helhet komma senare att meddelas.
Fälttävlan var anordnad av kapten Jeppsson, I. 18, vilken på ett synnerligen förtjänstfullt sätt löste sin uppgift.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 December 1934
N:r 288