Bergmanska donationen.

Drätselhammaren har beslutat med tacklamhet mottaga den av sterbhuset efter framlidna fröken Maria Bergman gjorda donationen om 10,000 kr. att tillföras »Visby stads stiftelse för Pauvres honteux». Stadsfullmäktige ha också förklarat sig hava intet att däremot erinra.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1934
N:r 290