Till Visby högre flickskola

ha stadsfullmäktige beslutat att lämna ett anslag för läsåret 1934-35 av 2,450 kr. som tillfällig löneförbättring åt lärara och för läsåret 1935-36 ett anslag av 7,940 kr.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1934
N:r 290