Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 12 dec.: häradshövd. Krok, doktor Lundberg, kyrkoh. Sjöberg, dir. Strömdal, Nilsson, konsulent Nelson, förvalt. Berthon, herrar Hejdenberg, Blomkvist, Leffler, Pettersson, Ekstrand med fru, Törnkvist, Lindström, Andersson, Kristofferson, Thomsson, Johansson, Andersson, fruar Klintberg, Landahl. fröknar Högborg, Nilsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1934
N:r 290