Dr Bergström begär semester.

Förste provinsialläkaren Kurt Bergström i Visby anhåller hos medicinalstyrelsen om semester under tiden 21-31 dec. med bitr. förste provinsialläkaren, regementsläkaren E. Th., Fries som vikarie. Dennes tjänst skall uppehållas av bataljonsläkaren I. Cassel. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1934
N:r 291