Läroverken.

Adjunkten Hjalmar Rydqvist i Visby har anmält sig, som sökande till en adjunktstjänst i engelska och franska vid högre allmänna läroverket å Östermalm i Stockholm. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 December 1934
N:r 292