Härmed tillkännagives att vår älskade mor, kyrkoherden Carl Ihre. efterlämnade maka Augusta Ihre, f. Hejdenberg, född den 36 okt. 1884 stilla avled den 14 december 1934 i Visby, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Maggie och Ivar Ihre.
Barnbarnen.

Sv. ps. 484, v. 3.

Meddelas endast på detta sätt.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293