Exekutiva auktioner

förrättas tisdagen den 18 december 1934:
kl. 11 f. m. å stadsfogdekontoret i Visby för försäljning av ett bokskåp,
kl. 11:15 f. m. å stadsfogdekontoret i Visby för försäljning av personautomobilen I. 90, Fiat, modell 1930, samt
kl. 11:30 f. m. i Hellgrens Fotomagasin, Södra Kyrkogatan, Visby, för försäljning av 10 st. kameror. Betalningen skall erläggas kontant. Visby i stadsfogdekontoret den 15 december 1934.
K. Widin.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293