Järnvägarevisor.

Till statens revisor i Gotlands järnvägsaktiebolag, Klintehamn—Roma och Slite—Roma järnvägsaktiebolag har regeringen utsett landssekreteraren Abr. Löf.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293