Statsbidrag till fiskehamnar.

Regeringen har anvisat statsbidrag till fullbordande av Ljugarns fiskehamn med 3,500 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293