Från hamnen.

I går inkom ms. Nitro, Smedberg, från Södertälje med sprängämnen samt för tjocka ms. Betty, Sägren, på resa från Kappelshamn till Ronneby med kalksten. Samma dag avgick ångf. Bunge-näs, Nilsson, till Stockholm med socker.
I dag inkom ms. Ete, Isaksson, från Stockholm med olja och bensin samt avgingo ms. Betty till Ronneby med kalksten, ms. Delphin IV, Harder, till Danzig, tom, ms. Ete, Isaksson, till Kylley, tom, samt Phönix, Olsson, till Sundsvall med cement.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1934
N:r 293