Skatteutjämningsbidragen.

Till länsstyrelsen ha nu inkommit ansökningar om bidrag från skatteutjämningsmedel från icke mindre in 56 kommuner, och alldeles omöjligt är icke, att ytterligare ansökningar inkomma. För närvarande föreligga ansökningar från Akebäck, Alskog, Anga, Ardre, Buga, Bro, Burs, Buttle, Eke, Ekeby, Eksta, Endre, Etelhem, Fole, FJollingbo, Pröjel, Fårö, Gammelgarn, Ganthem, Garda, Gerum, Guldrupe, H]ablingbo, Hall, Hamra, Hangvar, Hejde, Hellvi, Hörsne med Bara, Källunge, Lau, Levide, Lokrume, Lummelunda, Lye, Lärbro, Martebo, Mästerby, Norrlanda, När, Näs, Othem, Rone, Rute, Sanda, Silte, Sproge, Stenkumla, Stenkyrka, Tingstäde, Träkumla, Vallstena, Vamlingbo, Viklau, Västkinde och Väta.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294