Postverkets tidningstransporter.

Generalpoststyrelsen har nu bestämt, att tidningsbefordringen på linjen Visby-Gothem skall utsträckas till Ekeby.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294