Trolovning

har tillkännagivits mellan kyrkoherde Gösta Torbiörnsson i När och fröken Martha Claudelin, dotter till framlidne köpmannen J. G. Claudelin å Ljugarn och hans efterlämnade maka, född Vallander.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294