En belöning från Vitterhetsakademien

har fru Johanna Karolina Ruthström härstädes fått mottaga. Fru Ruthström är född år 1874 och har tjänstgiort som vakt i ruinerna ända sedan år 1903 samt har därunder hunnit tjänstgöra i samtliga ruiner, om man undantar S:t Görans ruin. Sedan 1923 har hon sin post i S:t Karins ruin och denna fyller hon på ett satt, som förskaffat henne erkännande både från besökare och förs min.
Genom kapten Henhing Hägg härstäder överlämnades i går till fru Ruthström såsom ett erkännande från akademiens sida en bankbok med innestående 100 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294