På sin 75-årsdag

i går blev prosten K. F. Havrén i Fardhem uppvaktad av släktingar, representanter för pastoratets församlingar samt ämbetsbröder inom stiftet, varvid han fick mottaga hyllningar i olika former. En hel del telegram inflöbo och även blomsterhyllningarna för den 75-årige prästmannen voro många.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 December 1934
N:r 294