För allt deltagande vid vår käre fader ESAIAS HAMMARSTRÖMS sjukdom och död samt för alla blommor vid hans bår frambares härmed vårt varma tack.
Fröjel den 18 dec. 1934.
ESTER och KARL LÖVGREN.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295