Konsul Ekman i trafikförbundets råd.

Svenska trafikförbundets råd har till styrelseledamot för tiden 1 januari intill årsmötet 1935 valt konsuln Carl E. Ekman i Visby. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295