Kontrollantarvode.

Byggnadsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t av länsarkitekten Arvid Stille i Stockholm gjord ansökan om ersättning med 225 kr. för uppdraget att vara kontrollant vid om- och tillbyggnad av folkskolan i Hellvi socken. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295