Västerhejdebanan.

Arméförvaltningen har efter framställning från trafikaktiebolaget Västerhejde—Visby i likvidation mmedgrvit förlängning under år 1935 av gällande avtal rörande upplåtelse av järnvägen Visby—Visborgs slätt till bolaget. Villkoren skola vara oförändrade. (P)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295