Förlovning

har tillkännagivits mellan befälhavaren å motorseglaren Fredrika, hr Bertil Carlsson, Skärhamn, och fröken Linnea Levander, Slite.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295