Genom exekutiv auktion,

som idag förrättats å landskansliet härstädes, har försålts från Henning Johansson utmätt fastighet vid Gjellungs i Västkinde. Fastigheten, som saluvärderats till 8,500 kr., inropades av lantbrukaren Albin Eriksson, Stenstu i Dalhem, för 10,725 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 December 1934
N:r 295